แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 102
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เขียนโดย Super User 108
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เขียนโดย Super User 115
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการอบต.ละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 85
โครงการก่อสร้างทางลาดและที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เขียนโดย Super User 116
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เขียนโดย Super User 93
การออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ เขียนโดย Super User 100
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 86
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 86
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 42
โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง เขียนโดย Super User 37
กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ปรำจำปี 2563 เขียนโดย Super User 96
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 104
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 83
โครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เขียนโดย Super User 388
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 837
กิจกรรมประเพณีข้าวใหม่ปลามัน เขียนโดย Super User 427
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เขียนโดย Super User 343
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้และประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย Super User 945
โครงการ สปสช. เขียนโดย Super User 981
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขียนโดย Super User 1165
โครงการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน เขียนโดย Super User 1272
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เขียนโดย Super User 973
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เขียนโดย Super User 900
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เขียนโดย Super User 918
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 1619
กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เขียนโดย Super User 1006
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 1083
งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เขียนโดย Super User 999
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง เขียนโดย Super User 797
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขุดลอกคลอง เขียนโดย Super User 981
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก เขียนโดย Super User 838
การพ่นยุงลาย เขียนโดย Super User 795
งานรัฐพิธี เขียนโดย Super User 599

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

150042
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
181
186
465
136273
3525
2645
150042

Your IP: 3.232.96.22
Server Time: 2021-01-26 22:26:18