แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในอบต.ละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 5
ประกาศอบต.ละหานปลาค้าว เรื่อประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนโดย Super User 4
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 5
รายงานความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 4
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 5
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 4
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 4
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 4
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 4
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 5
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 5
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 5
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 6
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 6
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 5
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 6
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 8
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 9
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 4
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 4
คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 4
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 5
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 5
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย Super User 4
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย Super User 5
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย Super User 5
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 4
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 6
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 7
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 4
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ เขียนโดย Super User 6
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เขียนโดย Super User 6
อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 4
แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เขียนโดย Super User 9
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 11
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เขียนโดย Super User 8
รายงานการประชุมสภา ปี 2563 เขียนโดย Super User 9
รายงานการประชุมสภา ปี 2562 เขียนโดย Super User 9
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย Super User 9
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย Super User 13
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Super User 12
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และร้องเรียน เขียนโดย Super User 14
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ปรับปรุงฉบับที่ 3 เขียนโดย Super User 15
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ปรับปรุงฉบับที่ 2) เขียนโดย Super User 12
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เขียนโดย Super User 18
รายงานผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 11
ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 12
โครงสร้างหน่วยงาน เขียนโดย Super User 33

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

127129
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
59
81
237
113355
302
2762
127129

Your IP: 3.231.25.104
Server Time: 2020-08-05 13:25:40