แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เขียนโดย Super User 14
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เขียนโดย Super User 18
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ เขียนโดย Super User 24
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) เขียนโดย Super User 26
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 330
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Super User 284
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย Super User 252
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 260
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 302
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 265
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจืกายน 2561 เขียนโดย Super User 263
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 278
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 40 เขียนโดย Super User 327
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 286
ปี 2562 ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เขียนโดย Super User 312
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย Super User 277
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เขียนโดย Super User 384
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย Super User 511
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสายทางบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ – บ้านโนนสูง เขียนโดย Super User 483
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เขียนโดย Super User 537
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 607
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินพร้อมยกระดับถนนดินสายบ้านโนนเพชร – โรงพยาบาลเมืองยาง บ้านโนนพชร หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 583
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนสายหลักพร้อมถนนดินยกระดับช่วงสายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เขียนโดย Super User 608
ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างผิวจราจรลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 524
ตารางแสดงราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองสาธารณะภายในเขตหมู่บ้าน บ้านละหานปลาค้าว หมู่ 6 เขียนโดย Super User 548
ตารางแสดงราคากลางโครงการถมดินยกระดับพร้อมก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้าสวนยา เขียนโดย Super User 661
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 503
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 465
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองละหาน หมู่ที่ ๑๑ เขียนโดย Super User 538
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓ – บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ เขียนโดย Super User 542
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองละหาน -บ้านโนนสมบูรณ์ เขียนโดย Super User 477
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12- บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เขียนโดย Super User 523
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชร - บ้านโนนละกอ เขียนโดย Super User 532
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง เขียนโดย Super User 497
ตารางแสดงราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระบัว เขียนโดย Super User 487
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสะพาน เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 489
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาง-บ้านละหานปลาค้าว เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 483
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 483
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 440
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.7 เขียนโดย Super User 369
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.หน้า อบต เขียนโดย Super User 371
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม4 เขียนโดย Super User 340
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.5 เขียนโดย Super User 359
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.11 เขียนโดย Super User 381
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน บ้านโนนเพชร เขียนโดย Super User 618
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าสวนยา เขียนโดย Super User 615
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโนนละกอ-บ้านปลักแรต เขียนโดย Super User 633
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย Super User 682
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้านบ้านโนนเพชร เขียนโดย Super User 712
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 615

หมวดหมู่รอง

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

127637
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
18
80
745
113355
810
2762
127637

Your IP: 3.228.220.31
Server Time: 2020-08-08 05:38:43