แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ news_icon_new เขียนโดย Super User 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านครบุรี ม.1 เขียนโดย Super User 46
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 เขียนโดย Super User 46
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เขียนโดย Super User 161
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เขียนโดย Super User 190
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ เขียนโดย Super User 166
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) เขียนโดย Super User 154
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 488
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Super User 425
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย Super User 379
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 395
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 419
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 386
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจืกายน 2561 เขียนโดย Super User 348
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 370
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 40 เขียนโดย Super User 406
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 356
ปี 2562 ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เขียนโดย Super User 414
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย Super User 320
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เขียนโดย Super User 476
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย Super User 581
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสายทางบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ – บ้านโนนสูง เขียนโดย Super User 566
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เขียนโดย Super User 609
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 678
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินพร้อมยกระดับถนนดินสายบ้านโนนเพชร – โรงพยาบาลเมืองยาง บ้านโนนพชร หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 680
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนสายหลักพร้อมถนนดินยกระดับช่วงสายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เขียนโดย Super User 673
ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างผิวจราจรลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 590
ตารางแสดงราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองสาธารณะภายในเขตหมู่บ้าน บ้านละหานปลาค้าว หมู่ 6 เขียนโดย Super User 642
ตารางแสดงราคากลางโครงการถมดินยกระดับพร้อมก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้าสวนยา เขียนโดย Super User 748
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 573
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 529
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองละหาน หมู่ที่ ๑๑ เขียนโดย Super User 606
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓ – บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ เขียนโดย Super User 631
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองละหาน -บ้านโนนสมบูรณ์ เขียนโดย Super User 527
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12- บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เขียนโดย Super User 569
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชร - บ้านโนนละกอ เขียนโดย Super User 615
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง เขียนโดย Super User 557
ตารางแสดงราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระบัว เขียนโดย Super User 566
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสะพาน เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 547
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาง-บ้านละหานปลาค้าว เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 526
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 553
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 491
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.7 เขียนโดย Super User 452
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.หน้า อบต เขียนโดย Super User 455
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม4 เขียนโดย Super User 415
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.5 เขียนโดย Super User 429
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.11 เขียนโดย Super User 460
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน บ้านโนนเพชร เขียนโดย Super User 702
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าสวนยา เขียนโดย Super User 696
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโนนละกอ-บ้านปลักแรต เขียนโดย Super User 711
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย Super User 772
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้านบ้านโนนเพชร เขียนโดย Super User 802
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 714

หมวดหมู่รอง

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

150009
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
148
186
432
136273
3492
2645
150009

Your IP: 3.232.96.22
Server Time: 2021-01-26 20:54:45